KOSGEB Katalog Desteğini Nasıl Alırım?

KOSGEB_destekleriT.C Sanayi Ticaret Bakanlığı KOBİ’leri destekleme programı altında verdiği desteklerden birisi de firmaların kendilerini ve ürünlerini tanıtmaları konusudur.
15.6.2010 tarihinde yürürlüğe giren yeni destek yönetmeliğine göre KOBİ tanımına giren işletmeler firma ve ürünlerinin tanıtımında kullanacakları katalog,broşür ve CD gibi tanıtım çalışmalarında devlet desteğinden faydalanabileceklerdir.
İçinde tanıtımında yer aldığı tüm desteklerden faydalanmak için yapılması gerekli bazı alt yapı niteliğinde çalışmalar gereklidir.
Bu destekten faydalanacak firmaların mutlaka Yurtiçi Marka tesciline sahip olmaları gerekmektedir.
Katalog/broşür ile CD de destek üst limiti 5.000’er TL olup , toplam tanıtım desteği üst limiti 15.000 TL.‘ dir.
Tüm imalatçı ve ticaret sektörleri ile belli hizmet sektörleri bu destekten faydalanabilir.

ÖN ŞARTLAR

Marka Tescil Belgesi Sahibi Olmak

Proğrama Başvurmak İçin İzlenecek Yol:

1. ADIM
KOSGEB Üyeliği
2. ADIM
* Bu aşamada KOSGEB üyeliği için alınan kullanıcı adı ve şifre ile destek.kosgeb.gov.tr adresi kullanılacaktır.
Ancak 1. adım tamamlanmadan bu adıma geçilemeyecektir.
1.Genel Destek Başvuru Formu sistemden doldurulup çıktısı KOSGEB’e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)
2.Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulup çıktısı KOSGEB’e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)
3.ADIM
* Bu aşamada KOSGEB üyeliği için alınan kullanıcı adı ve şifre ile destek.kosgeb.gov.tr adresi kullanılacaktır.
Ancak 1. adım tamamlanmadan bu adıma geçilemeyecektir.
3.Tanıtım Desteği Başvuru Formu sistemden doldurulup çıktısı KOSGEB’e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)
4.Marka Tescil Belgesi (aslı ve fotokoisi)
5.Tedarikci Firmanın Sicil Gazetesi / Sicil Tasdiknamesi  (Yeni kurulmuş işletmelerden istenmez.)
katalog_basimiÖdeme Talebi İçin Gerekli Evraklar:
1.Tanıtım Desteği  Ödeme Talep Formu, (Kaşeli ve İmzalı)
2.İşletmenin destek kapsamında hazırlatmış olduğu tanıtım materyallerinden birer adet örnek / çıktı,
3.İşletme adına düzenlenmiş hizmet sağlayıcı faturası / fatura yerine geçen belge,
4.İşletme tarafından fatura tutarının tamamının hizmet sağlayıcıya ödendiğini gösterir banka dekontu,
5.İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı
6.Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya Vergi Borcu bulunması halinde)

Aşağıdaki formları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tıklayınız.

  1. KOSGEB Tanıtım Desteği Başvuru Formu
  2. KOSGEB Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu
  3. TÜM DESTEK PAKETLERİ GENİŞ BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

TANITIM DESTEĞİ KRİTERLERİ

  • Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan Yararlanıcılar için geçerlidir.
  • Bu destekten yararlanılmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan tanıtım materyallerinde  KOSGEB logosu ve internet sitesi adresinin  (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.
  • Tanıtım Desteği kapsamında değerlendirilecek olan Broşür, Katalog ve Etiket Baskılı CD’nin en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir.

Broşür: En az 2 sayfa, isteğe bağlı kırımlı, renkli baskılı; içeriğinde Yararlanıcının ünvanı, logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının varsa internet ve e-posta adresinin, Yararlanıcının iştigal konusu hakkında özet bilginin olması, basım tarihi ve Tedarikçinin adının bulunması gerekmektedir.

Katalog: En az 8 sayfa, 4 renk baskılı içeriğinde Yararlanıcının tanıtım bilgileri, detaylı ürün bilgileri, logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının varsa internet ve e-posta adresinin olması, basım tarihi ve Tedarikçinin adının bulunması gerekmektedir.

Etiket Baskılı Bandrollü CD: Yararlanıcının tanıtım bilgileri, detaylı ürün bilgileri ve tanıtım filmi, çekimli, müzikli ve seslendirilmiş, en az 90 sn’lik film, Yararlanıcı logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının e-posta adresinin, varsa internet adresinin olması, ana sayfalarında hazırlanış tarihi bulunan, etiket baskılı ve interaktif olması gerekmektedir.

  • Belirtilen asgari kriterleri sağlayan Broşür, Katalog ve Etiket Baskılı Bandrollü CD için ödemeye esas kabul edilecek asgari ürün adetleri aşağıda verilmiştir:

Broşür için en az  1.000 adet

Katalog için en az   500 adet

Etiket Baskılı Bandrollü CD için en az 1.000 adet